- Kjøp Pareto Bank-aksjen

Pareto Bank gir en solid egenkapitalavkastning. Meglerhus sier kjøp.

Lån til boligutbyggere har vært fokusområdet for Pareto Bank siden aksjen ble notert på børs i 2014.Etter hvert som disse utlånene fremover i stigende grad erstattes av prosjektfinansiering til andre typer selskap, venter DNB Markets en pause i veksten gjennom 2018. Meglerhuset estimerer ny vekst fra 2019.«I mellomtiden mener vi aksjonærene vil kunne glede seg over en egenkapitalavkastning på 12-16 prosent for perioden 2017-2019 og at kursen vil få støtte av en økning i utbyttet fra 1,60 kroner for 2017 til 3,50 kroner for 2018», heter det i dagens morgenrapport.DNB Markets har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 44 kroner pr aksje. Kursen stengte i går på 39,50 kroner pr aksjeBanken presenterer tallene for 4. kvartal 25. januar.