Knallsterk Kina-vekst

Overgår forventningene med god margin.

Kinas Bruttonasjonalprodukt (BNP) vokste med 6,8 prosent på årsbasis i fjerde kvartal, ifølge Reuters. Det er samme vekst som i tredje kvartal.Veksten var dermed sterkere enn analytikerne hadde spådd på forhånd. Ifølge Reuters-estimater var det ventet en vekst i BNP på 6,7 prosent. Årsveksten var på 6,9 prosent i 2017, noe som var vesentlig høyere enn myndighetenes mål på rundt 6,5 prosent, samt bedre enn 2016 da årsveksten kom inn på 6,7 prosent. 2016-tallene var forøvrig de svakeste på 26 år. Forøvrig kom det tall for industriproduksjonen i Kina som steg 6,2 prosent på årsbasis i desember, mot en ventet vekst på 6,1 prosent.Det ble også publisert tall for detaljhandelen. Detaljhandelen var ventet å stige med 10,2 prosent i desember på årsbasis. Denne skuffet imidlertid noe og endte med en vekst på 9,4 prosent.