Komplett selger aksjer i forbindelse med reorganisering

Komplett eier ikke lenger aksjer i Komplett Bank. 

Eivind Yggeseth
Børs

Som en del av den interne reorganiseringen innen Canica-gruppen har Komplett AS solgt 26.157.285 aksjer i Komplett Bank til kurs 19 kroner og 1.590.000 warrants, til 16,53 kroner pr stykk, til Canica Invest AS som er et heleid datterselskap av Canica AS. Investeringsselskapet Canica AS er eid av Stein Erik Hagen.Etter transaksjonen eier ikke lenger Komplett AS noen aksjer eller rettigheter til aksjer i Komplett Bank .Canica Invest AS eier 34.157.285 aksjer i Komplett Bank, tilsvarende en eierandel på 19,93 prosent.Komplett gikk opprinnelig med på en lock-up avtale på 12 måneder etter børsnoteringen i forbindelse med aksjene i Komplett Bank.I forbindelse med nevnte salg, har denne blitt opphevet av tilretteleggerne mot en tilsvarende lock-up avtale for Canica Invest AS for det gjenstående av 12-måneders perioden. 

stein erik hagen
canica
komplett bank
komplett
Nyheter
Børs