Lerøy med åtte avslag fra Fiskeridirekoratet

Får bare grønt lyt til en av ni omsøkte utviklingstillatelser.

Fiskeridirekoratet har fattet vedtak om delvis avslag på Lerøy Seafood Groups søknad om utviklingstillatelser, og tildeler bare en av ni omsøkte utviklingstillatelser.Det fremgår av en et brev fra Fiskeridirektoratet til Lerøy Seafood fredag, ifølge TDN Direkt. - Etter en helhetsvurdering av prosjektets omfang og risikomomentene som er knyttet utviklingen av konseptet «Pipefarm» anser Fiskeridirektoratet at det kun er «nødvendig» å tildele en tillatelse på 450 tonn maksimalt tillatt biomasse", heter det i brevet.Direktoratet avslå med det hva gjelder 6.570 tonn maksimalt tillatt biomasse til utviklingsformål.I et annet brev fredag til Hydra Salmon Company, informeres selskapet om at de er omfattet av ordningen med utviklingstillatelser. Dette innebærer at Fiskeridirektoratet går videre med saksbehandlingen med sikte på å tildele en eller flere tillatelser, skriver nyhetsbyrået.