Litt skuffende fra Telenor

Telenor gjorde det bedre på driften og hadde ellers resultater på linje med fjoråret, men innfridde ikke helt analytikernes forventninger i 4. kvartal.

Telenor melder om et resultat etter skatt på 2.906 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 2.911 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 3.427 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,49 kroner, mot 1,52 kroner ved samme korsvei i 2016. Her var det ventet et resultat på 2.28 kroner per aksje. For hele året var resultat pr. aksje på 7,99 kroner, opp fra 1,89 kroner i 2016.Resultatet før skatt ble 4.100 millioner kroner, sammenlignet med 3.963 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 5.793 millioner kroner.EBITDA før andre poster var på 11.835 millioner kroner, mot 11.872 millioner året før.Kontantstrømmen fra driften var på 9.190 millioner kroner, som i samme kvartal i 2016. Selskapet gikk ut av 2017 med 21.957 millioner kroner i kontanter og tilsvarende likvider - en knapp milliard mindre enn ved inngangen til året.Driftsresultatet ble 5.384 millioner kroner, mot 4.214 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 6.461 millioner kroner. Driftsinntektene beløp seg til 32.093 millioner kroner, sammenlignet med 31.727 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her på 32.068 millioner kroner.UtbytteStyret i Telenor vil foreslå et totalt utbytte på totalt 8,10 kroner per aksje for regnskapsåret 2017 på den ordinære generalforsamlingen i mai 2018. Forventningen var 8,04 kroner.Utbyttet vil deles ut i to transjer på 4,20 kroner og 3,90 kroner per aksje for utbetaling i henholdsvis mai og november 2018. Samlet ordinært utbytte som foreslås for regnskapsåret 2017 er 12,2 milliarder kroner. De to transjene vil ha separate eks. utbytte- og eierregisterdatoer.- Solide resultater - Telenor leverer solide resultater for 2017. Våre strategiske prioriteringer, godt arbeid på tvers av selskapet samt ytterligere effektiviseringstiltak gir resultater. Vi nådde våre finansielle mål og rapporterte sterke finansielle resultater, med 1 % organisk inntekstvekst og kostnadsreduksjoner på 1,6 milliarder kroner. Dette bidro til økt lønnsomhet og en kontantstrøm på 25 milliarder kroner, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor- I løpet av kvartalet fortsatte veksten i abonnements- og trafikkinntektene og vi leverer en solid EBITDA-vekst på organisk basis. Vi klarte å redusere driftskostnadene med 0,6 milliarder kroner i årets tre siste måneder, rapporterte en EBITDA-margin på 37 prsoent og fikk to millioner nye mobilkunder. Vi går inn i 2018 med klare prioriteringer: Å levere på omstillings- og digitaliseringsarbeidet vårt, fortsette å se etter muligheter for ytterligere effektivisering og inntektsvekst, samtidig som vi forenkler måten vi arbeider på og porteføljen vår. Endringer starter hos mennesker, og vi vil fortsette å investere i våre ansatte. Vi ønsker å tilpasse og gjøre kundeopplevelsen av Telenor mer personlig, og dermed øke tilfredsheten gjennom fokus på kundens behov og preferanser, sier Brekke.- Telenor har som mål å skape verdier gjennom å bli enda mer effektive i måten vi arbeider på, hvordan vi leverer tjenestene våre og hvordan kundene opplever oss. Dette gjøres gjennom digitalisering av IT og teknologi, og av våre kundereiser. Vi er stolte av å kunne koble våre 178 millioner kunder til det som betyr mest for dem, fordi vi tror at sammenkoblede samfunn er sterkere samfunn, sier Brekke.Her finner du hele rapporten Her finner du presentasjonen


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også