Meglerhus om Archer

Foto: Archer

Meglerhus er ute med en Archer-oppdatering etter at det ble kjent at datterselskapet Quintana Energy Services skal børsnoteres.

Archer har annonsert planer om å børsnotere datterselskapet Quintana Energy Services (QES).Basert på det indikerte kursintervallet ser det ut til virksomheten er verdsatt noe over det som inngår i DNB Markets' estimat for summen av delene.«Vi ser imidlertid ut til å ligge lavere enn både konsensus og det som er implisert ved gårsdagens sluttkurs på 11,94 kroner pr aksje. Vi har en holdanbefaling på Archer med et kursmål på 9 kroner pr aksje», skriver meglerhuset i dagens morgenrapport.Mer om QES-noteringenQES er et selskap som leverer boretjenester på land i USA. QES ønsker å gå på børs for å nedbetale gjeld, innhente vekstkapital og synliggjøre verdier.Selskapet har priset nye aksjer fra 12 til 15 dollar per aksje. Endelig introduksjonskurs vil bli bestemt etter roadshow med investorer i USA, og kan falle utenfor det angitte intervallet, opplyser Archer.Hvis aksjen prises i det angitte intervallet, vil børsverdi av QES være ca 390-480 millioner dollar , eller 3-3,7 milliarder kroner på dagens valuta-kurs.En børsnotering av QES vil synligjøre store verdier for Archer. Før børsnotering besitter Archer 7.384.703 aksjer. Om selskapet prises i midtintervallet, det vil si 13,5 dollar per aksje, tilsvarer det verdier for ca 100 millioner dollar.I tillegg besitter Archer et lån til QES på 11,2 millioner dollar, som vil konverteres til aksjer til børskurs. Det vil bringe den totale verdien av Archers verdier ved børsintroduksjon til ca 111 millioner dollar (gitt en introduksjonskurs på 13,5 dollar per aksje), eller 854 millioner kroner på dagens valutakursFor å støtte børsnoteringen, har en del av de eksisterende aksjonærer, i en periode på opptil 30 dager, gitt samtykke til å selge sin pro-rata andel av 1.388.889 aksjer til samme kurs som ved børsnotering. Etter dette kan ikke Archer selge sine resterende aksjer i en periode på 180 dager etter børsnotering.- En børsnotering av QES er en del av vår eierstrategi - vi synliggjør verdier samt etablerer finansiell fleksibilitet for QES og Archer. QES har bedret resultatene kvartal for kvartal, og viser også god fremgang i fjerde kvartal 2017. Positiv aktivitetsutviklingen i landbaserte boretjenester i USA samt en rekke interne effektiviseringstiltak har underbygget veksten. En vellykket børsnotering vil gjøre QES gjeldfritt med betydelig tilgjengelig vekstkapital. Jeg ser frem til å jobbe tett med selskapet også i perioden fremover, sa Archers CFO, Dag Skindlo, som også er styremedlem i QES, mandag ettermiddag.


Les også