Meglerhus tror på 2018 for seismikksektoren

Nordea Markets tror 2018 blir et bra år for seismikksektoren, drevet av høyere oljepris.

Brian Cliff Olguin; Brian Cliff Olguin

Med utsikter til sterk kontantstrømsforbedring for lete- og produksjonsselskapene (E&P), ser Nordea Markets oppsiderisiko med tanke på seismikkinvesteringer, går det frem av en sektorrapport publisert torsdag, ifølge TDN Direkt.Meglerhuset mener det ville vært veldig konservativt å ikke tro at 2018 blir et bedre år enn 2017.Nordea Markets gjør ingen endringer i anbefalinger eller kursmål. Kjøpsanbefalingen på PGS gjentas med kursmål på 37 kroner per aksje. Hold-anbefalinger gjentas på TGS-Nopec og Spectrum, mens salgsanbefalinger gjentas på Polarcus og ElectroMagnetic GeoServices (EMGS), med kursmål på henholdsvis 0,5 og to kroner per aksje.Nordea Markets skriver at PGS, CGG og SPU allerede har annonsert fjerdekvartalstall gjennom oppdateringer, og at tallene tyder på sterk vekst.«Den solide forbedringen skyldes en snarere økning i oljeselskapenes kontantstrøm på 70-80 prosent», skriver meglerhuset.Høyeste oljepris på fem år bidrar til forbedring i kontantstrømmer blant oljeselskapene. Nordea Markets har blant annet gjennomført en korrelasjonsanalyse som viser at kontantstrøm fra drift som uavhengig variabel har en forklaringsgrad på 56 prosent for variasjonen i leteforbruk siden 2000, mens oljeprisen har en forklaringsgrad på nærmere 80 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker