Mindre fulle fly i SAS

Kabinfaktoren faller, men yielden stiger (utvidet).

Børs

1,91 millioner passasjerer fløy med SAS i desember, 6,6 prosent færre enn i samme periode året før.Den regulære passasjertrafikken (RPK) falt 3,8 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 1,0 prosent.Det medførte at kabinfaktoren falt 3,4 prosentpoeng til 68,8 prosent sammenlignet med desember året før. SAS forklarer fallet med selskapets 70-årskampanje i 2016, i tillegg til større fly.Inklusive chartertrafikken fraktet SAS 1,95 millioner passasjerer i desember, og oppnådde en kabinfaktor på 69,9 prosent.Den foreløpige valutajusterte yielden (inntektene per flydde setekilometer) steg fem prosent til 87 svenske øre, mens inntekt per tilgjengelige setekilometer (PASK) var uendret på 60 øre (valutajustert).I Norwegian var yielden i desember uendret på 37 øre, mens inntektene per tilgjengelig setekilometer (RASK) var uendret på 31 øre. SAS oppnådde en punktlighet på 70,7 prosent i desember, men bemerker at værforholdene i Norden var utfordrende i perioden.Les mer her.SAS-aksjen reagerer litt ned på tallene. På Oslo Børs står den nå i 21,52 kroner, ned 5,1 prosent. I Stockholm er aksjen ned 3,5 prosent til 22,04 svenske kroner. Også her fant mesteparten av nedgangen sted før tallene ble sluppet.

sas
trafikktall
charter
Nyheter
Børs