Nordea spår norsk økonomi

Nordea er ute med den ferske rapporten Economic Outlook.

Eivind Yggeseth
Børs

«Det er god vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten faller og optimismen stiger. Oljeinvesteringene har bunnet ut og det er igjen utsikter til vekst i oljerelaterte næringer. Utviklingen i boligmarkedet er det eneste skjæret i sjøen», skriver sjeføkonom i Nordea Erik Bruce i den ferske rapporten «Economic Outlook».Han mener boligprisene mest sannsynlig vil falle ytterligere, men langt nær nok til å true oppgangen i norsk økonomi, noe han også understreket i HegnarTV 11. januar.«Mot slutten av 2018 venter vi første renteøkning. Med sterkere krone blir den videre renteoppgangen svært gradvis», fortsetter sjeføkonomen.Bruce mener boligprisene vil flate ut i første halvdel av 2018.«Noen kraftig prisvekst ser vi imidlertid ikke for oss. Effekten av rentekuttene er uttømt og i løpet av de neste årene kan nok boliglånsrentene trekke noe opp, som følge av noe høyere styringsrente», skriver sjeføkonomen.Makroøkonomiske indikatorer ser ifølge Nordea slik ut (prosentvis årlig vekst):

  • Fastlands-BNP: 1,9 (2017), 2,5 (2018) OG 2,2 (2019).
  • Arbeidsledighetsrate: 4,2 (2017), 3,7 (2018) og 3,2 (2019)
  • Styringsrente (slutten av året): 0,50 (2017), 0,75 (2018) og 1,00 (2019)

nordea
erik bruce
makro
boligpriser
arbeidsledighet
bnp
styringsrente
Nyheter
Børs