Obligasjonseierne ga tommelen opp

Rui Vieira

Onsdag ble det avholdt et møte blant obligasjonseierne i Songa Offshores konvertible obligasjon, SONG07, som forfaller i 2022.Grunnet tilbudet fra Transocean om å ta over alle de utestående aksjene i Songa Offshore, måtte det visse endringer til i låneavtalen for å å kunne fullføre dette.Forslaget til endringer fikk full oppslutning blant obligasjonseierne som var tilstede, og dermed ble det vedtatt.Hele forslaget kan leses her.