Pareto Bank løfter både topp og bunn

Nådde vekstmålet allerede ved utgangen av tredje kvartal. 

Pareto Bank melder om et resultat etter skatt på 73,3 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 67,1 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,24 kroner, mot 1,11 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 95,9 millioner kroner, sammenlignet med 88,1 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 96,8 millioner kroner, mot 88,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 130,3 millioner kroner, sammenlignet med 126,4 millioner kroner i 4. kvartal 2016.«Utlånsveksten har vært sterk i hele 2017. Banken har hatt god tilgang på forretninger innenfor både eiendomsfinansiering og selskapsfinansiering, og vekstmålet for 2017 på rundt kr 1 milliard var oppnådd per utgangen av tredje kvartal 2017», skriver banken i rapporten. Det blir foreslått et utbytte på 1,60 kroner pr aksje for 2017. «Pareto Bank viderefører således sin vekststrategi i 2018. Gjennom god lønnsomhet og soliditet har banken det beste utgangspunktet for 2018», heter det. Hele rapporten kan leses her.