Pareto Bank vil ha fullmakt til rettet emisjon

Ifølge en børsmelding onsdag har styret i Pareto Bank fattet et vedtak om forslag til fullmakt til en rettet emisjon i forbindelse med vedtatt godtgjørelsesordning og aksjekjøpsprogram for bankens ansatte. Forslaget går ut på at styret får fullmakt til å utvide bankens aksjekapital med inntil kr. 15 millioner.Generalforsamlingen skal ta en beslutning om forslaget den 22. mars 2018.Torsdag morgen legger selskapet frem tall for fjerde kvartal.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker