Salmones Camanchaca klar for Oslo Børs

Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene til chilenske Salmones Camanchaca opp til notering på Oslo Børs, fremgår det av en børsmelding.Opptaket forutsettes at selskapet oppfyller opptakskravene til Oslo Børs før første noteringsdag.Dersom ikke disse oppfylles, tas selskapet opp til notering på Oslo Axess, såfremt disse kravene er oppfylt.«Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 19. mars 2018», skriver Oslo Børs i meldingen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også