Sevan bekrefter milepæl

Skal bygge FPSO til Shell.

Shell har kunngjort den endelige investeringsbeslutningen for Penguins-feltet i britisk sektor i Nordsjøen mandag. Som en følge av det vil Sevan Marine motta en initiell milepælbetaling, etter at investeringsbeslutningen innebærer bygging av en Sevan Marine-designet FPSO.Sevan Marine vil også fortsette å yte teknisk støtte under bygging av enheten i løpet av de neste tre til fire årene.Det opplyses videre at videreutbetalinger er gjenstand for tre fremtidige milepæler. I tredjekvartalsrapporten opplyste Sevan Marine at de ventet bedre resultater i 2018, grunnet utsikter til lisensinntekter fra både Western Isles-prosjektet og Shells Penguins-re-utviklingsprosjekt.Sevan Marine stiger i kjølvannet av nyheten 6,25 prosent til 15,10 kroner.


Les også