Slik investerer du

Storebrand Asset Management er ute med fersk rapport.

Børs

«Globale aksjer steg hver eneste måned i 2017 og med totalt 18 prosent. Ved starten av 2018 ser det meste fortsatt bra ut, men forventingene er at aksjemarkedet vil stige mer moderat», heter det i markedsrapporten fra Storebrand Asset Management, som er normalvektet i aksjer.Globale statsobligasjoner steg med litt over én prosent i 2017.«Den store overraskelsen var fraværet av lønnsvekst og inflasjon, til tross for bedring i arbeidsmarkedet og økonomien. Vi er fortsatt undervektet Statsobligasjoner», heter det videre.AnbefalingSom langsiktig investor bør du ifølge forvalterne være tro mot din valgte plasseringsstrategi og det er ikke gitt at du bør gjøre endringer basert på korttidsvarselet.Forvalterne anbefaler en balansert portefølje av ulike aktivaklasser, sektorer og geografiske regioner.Følgende anbefaling gjelder for en langsiktig investor med middels risikovillighet:

  • Aksjemarkedet: 55 prosent
  • Rentemarkedet: 35 prosent
  • Eiendom: 10 prosent

investor
forvalter
investering
Nyheter
Børs