Spår kursdobling i Nordic American Tankers

Clarksons Platou Securities omtaler det Herbjørn Hansson-dominerte rederiet som et "foretrukket spill på et oppsving i tankmarkedet". 

Børs

Nordic American Tankers, det USA-noterte tankrederiet som kontrolleres av skipsreder Herbjørn Hansson, har hatt et blytungt år på børsen.Det seneste året har rederiets aksjekurs falt nesten 70 prosent. Aksjen omsettes nå for 2,57 dollar i New York.  Fallet har kommet som følge av et tankmarked som har svekket seg betydelig gjennom året.Nedgangen ble forsterket ytterligere i desember da tankrederiet varslet at det ville gjennomføre en emisjon på 100 millioner dollar, eller over 800 millioner kroner, som en del av en rekapitalisering av rederiet. Emisjonen ble økt til 110 millioner dollar, og gjort til kurs 2,75 dollar pr aksje.I tillegg til den nevnte emisjonen som ifølge selskapet var overtegnet, har rederiet nylig inngått en sale/leaseback-avtale med Røkke-selskapet Ocean Yield for tre tankskip av typen Suezmax som er under bygging.Videre har selskapet sikret en kredittfasilitet på 375 millioner dollar gjennom en av sine to hovedbankforbindelser. Selskapet opplyste at det ikke har en intensjon om å bruke denne.Resten av programmet inkluderer en kombinasjon av en rullerende kredittfasilitet på 250 millioner dollar, samt en kombinasjon av et obligasjonslån og mulige skipstransaksjoner i størrelsesordenen 100 til 150 millioner dollar. OptimistHansson er kjent for å være en optimistisk kar som ser lyst på fremtiden, og hverken kursfall eller behov for ekstra kapital, har lagt en demper på dette synet. I et brev til aksjonærene datert 3. januar beskriver han det kommende året som et «år for optimisme og et vendepunkt».Hansson venter at 2018 blir et bedre år for enn 2017, med økning i både inntjening og utbytte.Den tankegangen er han ikke alene om å ha.Venter kursdoblingMeglerhuset Clarksons Platou Securities venter ifølge en fersk analyse at det brede tankmarkedet vil hente seg inn igjen i løpet av 2018, og at bunnivåene i både skipsverdier og inntjening som har blitt sett i 2017, vil markere et gulv.Når det gjelder Nordic American Tankers, mener meglerhuset at rederiet har en plattform for å generere cash i normaliserte markeder.- NAT forblir, etter vårt syn, bra posisjonert for å generere cash fra driften sin, takket være sine driftskostnader og administrasjonskostnader som har snittet henholdsvis 8.000 dollar pr dag og 1.000 dollar pr dag gjennom 2017, skriver meglerhuset og påpeker at dette fortsatt var under de svake ratene i 2017.- NAT-aksjene har solgt ut betydelig gjennom nedturen i tankmarkedet i 2017, ned 68 prosent for året, og lukker gapet til dets nåværende NAV (verdijusterte egenkapital. red.anm.). Aksjene har historisk sett blitt handlet til en meningsfull premium til NAC, spesielt sammenlignet med sine konkurrenter, skriver meglerhuset videre som ser begrenset nedside i aksjen fremover nå som emisjonen er i boks og at skipsverdiene i annenhåndsmarkedet virker å ha bunnet ut på historisk lave nivåer. - Derfor ser vi at NATs aksjekurs tilbyr et verdispill på tankmarkedet, spesielt med bakgrunn i en økning i annenhåndsverdiene av skip og utbyttebetalingene som kommer.Clarksons Platou Securities oppgraderer aksjen til kjøp fra nøytral, og beholder et kursmål på 5 dollar per aksje, noe som nesten er en dobling fra dagens nivå. BullEn norsk forvalter som, i likhet med Clarksons Platou, har tro på Hansson-rederiet er Tor Henrik Thorsen i Fondsfinans.Thorsen som forvalter fondet Fondsfinans Global Energi, har ifølge en fersk markedsrapport tatt Nordic American Tankers inn i porteføljen.Det ble gjort i desember, noe som tyder på at fondet kom inn gjennom emisjonen. Så langt har tank-aksjen bidratt med negativ avkastning, men dersom spådommene til Clarksons Platou slår til, kan det bli en meget hyggelig reise. 

nordic american tankers
herbjørn hansson
clarkson platou securities
tankrederi
suezmax
fondsfinans global energi
Nyheter
Børs