SpareBank 1 SMN tar grep

SpareBank 1 SMN har engasjert Danske Bank og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere i forbindelse med en mulig utstedelse av en eller flere fondsobligasjoner.

SpareBank 1 SMN har ifølge en melding engasjert Danske Bank og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere i forbindelse med en mulig utstedelse av en eller flere fondsobligasjoner i kroner og/eller svenske kroner.Fondsobligasjonene vil være evigvarende med innløsningsrett for utsteder minimum fem år fra emisjonsdato, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet, heter det.Provenyet fra en utstedelse vil bli benyttet til refinansiering av MING65 og MING68.Banken vil i forbindelse med utstedelsene vurdere tilbakekjøp i nevnte obligasjonslån.