Statoil skal bore åtte oljebrønner

Statoil klar for borestart i Argentina.

Statoil har signert avtale med YPF, og skal initielt bore åtte horisontale brønner sammen med YPF på Bajo del Toro-blokken på land i Argentina, og betale YPF 30 millioner dollar når forbeholdene i avtalen er innfridd. I tillegg vil Statoil bruke inntil 270 millioner dollar for å utvikle prosjektet.Det melder Bloomberg News, ifølge TDN Direkt. Boringen av brønnene skal gjøres i to faser, hvor den første er på to brønner og den andre på seks. Statoil har opsjon på å gå ut av prosjektet etter både første og andre fase er ferdig.Statoil i august 2017 om signering av en intensjonsavtale med YPF hvor Statoil gikk inn i letelisensen Bajo del Toro i Neuquén-bassenget som partner med 50 prosent deltakerandel, mens operatøren YPF skulle beholde 50 prosent andel.Som vederlag skal Statoil ifølge nyhetsbyrået godtgjøre YPF for tidligere kostnader som er påløpt i blokken og finansiere 100 prosent av kostnaden for visse fremtidige aktiviteter, ble det opplyst.