Targovax oppdaterer markedet

Targovax har observert immunaktivering hos fire pasientene i behandling.

Targovax har ifølge en melding observert immunaktivering hos de fire første melanoma-pasientene som er behandlet med ONCOS-102 i etterkant av checkpoint inhibitor (CPI) pembrolizumab-behandling.Selskapet opplyser videre at data indikerer at ONCOS-102 kan føre til både en iboende og adaptiv immunaktivering hos pasienter som ikke responderer på CPI-behandling.


Les også