Telenor-datter leverer svakere tall

Telenor-datter Digi leverer tall for 4. kvartal 2017.

Børs

Digi, Telenors datterselskap i Malaysia, melder om et driftsresultat på 1.013 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 1.092 millioner kroner året før.Ebitda før andre poster kom inn på 1.435 millioner kroner i kvartalet, mot 1.440 millioner kroner i samme periode året før.Ebitda beløp seg til 1.423 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 1.438 millioner kroner ved samme korsvei i fjor. Driftsinntektene var 3.223 millioner kroner, mot 3.233 millioner kroner i samme kvartal året før. Driftsinvesteringene, eksklusive spektruminvesteringer, var 323 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 469 millioner kroneri 4. kvartal 2016.Antall abonnement falt med 106.000 til 11,747 millioner i løpet av kvartalet.Digi opplyser at det venter uendret til lavt ensifret prosentfall i trafikk- og abonnementsinntekter i 2018. Ebitda-marginen i 2018 vil bli på nivå med 2017, på 46 prosent. Driftsmessige investeringer ventes bli på 10-12 prosent av trafikk- og abonnementsinntektene, inkludert samtrafikkinntekter.

telenor
digi
Nyheter
Børs