To aksjetips for alle som er glade i utbytte

Sjefanalytiker tipser også om en aksje for dem som liker høy risiko.

Norne Securities og sjefanalytiker Karl-Johan Molnes tar Totens Sparebank ut av sin anbefalte utbytteportefølje for januar.Inn kommer Sparebanken Øst.- Bankens kapitalposisjon er sterk med en ren kjernekapitalgrad (CET1) på 17,7 prosent per 3. kvartal 2017, noe som impliserer gode vekstmuligheter og god utbyttekapasitet fremover. Den uttrykte utbyttepolitikken er å betale ut 50-75 prosent av resultatet som utbytte (66 prosent utbetaling i 2016), sier Molnes i januar-rapporten.For 2017 estimerer han en utbetaling på 70 prosent.Vrir porteføljen- For den som ønsker å fortsette i stabile utbytteaksjer beholder vi Telenor, skriver sjefanalytikeren.Porteføljen består altså fortsatt av svært forsiktige to aksjer.- Utbytteporteføljen vil fra neste måned begynne å dreie over til selskaper med best utsikter til vekst i utbytte. For investorer som ønsker å investere i vekstselskaper med høy risiko anbefaler vi Nel Hydrogen. Det er imidlertid svært viktig å styre risikoen med ikke å investere for store beløp i høyrisikoaksjer, anbefaler Molnes.- Det vil svingeNorne Securities tror 2018 blir et år hvor markedet vil svinge mer enn de fleste er forberedt på. - Det er et år som vil belønne den som skalerer ned investert beløp i aksjer, og klarer å trade riktig i et marked som vi tror vil bevege seg mer sideveis enn opp. Vårt kursmål på 835 på hovedindeksen (står i skrivende stund i 833,75) er basert på summen av våre individuelle kursmål. Impulsene som holder aksjemarkedet nede vil komme fra USA og Asia, og ikke fra Europa, skriver sjefanalytikeren.