UMS-system implementeres i Singapore

Singapore implementer lokasjonsbasert SMS-varsling fra Unified Messaging Systems (UMS), fremgår det av en melding torsdag.Det er innenriksdepartmentet i SIngapore som har vært pådrivere for å implementere et offentlig system for å varsle innbyggerne sine, samt besøkende, dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.- Det er viktig for UMS å være en del av den teknologiske reisen Singapore går gjennom. Landet har en tydelig posisjon i regionen som innovatør med hensyn til beredskap og katastrofehåndtering, sier Espen Gylvik, adm. direktør i UMS ASA.UMS har samarbeidet med Singapore Technologies Electronics Limited for å levere løsningen til Singapore.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker