Veidekke solgte boliger for 5,7 mrd.

- Boligsalget er på nivå med tredje kvartal, men tydelig lavere enn det vi opplevde før sommeren 2017

Veidekke solgte totalt 1.215 boliger i 2017 til en verdi av 5,7 milliarder kroner.I fjerde kvartal ble det solgt 210 boliger, tilsvarende nesten en halvering fra fjerdekvartal 2016 da salget endte på 410 boliger. For Norge isolert sett ble det solgt 124 boliger i kvartalet, ned fra 168 boliger i samme kvartal 2016.- Boligsalget er på nivå med tredje kvartal, men tydelig lavere enn det vi opplevde før sommeren 2017. Vi ser at perioden fra salgstart til prosjektene oppnår en salgsgrad på 50 prosent og vi igangsetter bygging, er normalisert og lengre enn for ett år siden. Antallet boliger i produksjon holder seg høyt, sier konsernsjef Arne Giske. Selskapet hadde 3.173 boliger i produksjon og en salgsgrad på 83 prosent ved utgangen av året.