Vistin Pharma varsler utsettelser

Vistin Pharma utsetter på Fikkjebakke.

Vistin Pharma meldte tirsdag kveld at byggingen av en ny metformin-produksjonslinje på Fikkjebakke til 120 millioner kroner er utsatt. Det vises til nye anslag som viser at det vil ta lenger tid å fylle den nye produksjonslinjen enn tidligere ventet.For å redusere den finansielle risikoen vil Vistin sikre seg salgskontrakter for større volumer før linjen bygges.En ny produksjonslinje vil få en årlig kapasitet på 3.000 tonn metformin, mens selskapets eksisterende produksjonsanlegg har en kapasitet på rundt 3.200 tonn årlig.Det understrekes at Vistin har en sterk finansiell posisjon. Ved utgangen av 2017 hadde selskapet en kontantbeholding på 85 millioner kroner og ingen rentebærende gjeld.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker