DN kan fortelle at 21 kunder av meglerhuset Nordic Securities til sammen krever 23 millioner kroner etter kjøp av aksjer i meglerhusets morselskap.- Mine klienter har tapt mye penger fordi de kjøpte aksjer i TNG på anbefaling fra meglerhuset. Vi mener sentrale personer i de to selskapene ikke har fulgt opp regler for å beskytte investorer og sikre at kundenes interesser blir ivaretatt, sier advokat Tore Hjelseth til DN.Han representerer 21 personer som har stevnet syv sentrale og navngitte personer i meglerhuset og TNG. Blant de som saksøkes finner vi gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes.