Den multinasjonale riggkjempen Transocean er ute med ny flåtestatusrapport.Siden forrige rapport datert 26. oktober 2017, har det vært nok å henge fingrene i for selskapets ansatte.Blant annet ble oppkjøpet av Songa Offshore fullført den 30. januar, noe som bidrar til å øke selskapets ordrereserve med 3,4 milliarder dollar eller rundt 90 milliarder kroner fra forrige oppdatering. Videre kan selskapet fortelle at det nybygde boreskipet Deepwater Poseidon har startet på sin 10-år lange kontrakt med Shell i Mexicogulfen. 
På kontraktsfronten har følgende skjedd i perioden:
 • Deepwater Asgard – Kontrakt for tre brønner pluss opsjon på én brønn i Mexiicogulfen
 • Deepwater Invictus –Kontraktsforlengelse på to brønner i Mexicogulfen
 • Discoverer India – Kontrakt på fem brønner utenfor Elfenbenskysten
 • Dhirubhai Deepwater KG2 – Kontrakt på tre brønner pluss opsjoner på ytterligere fem brønner utenfor Myanmar.
 • Dhirubhai Deepwater KG1 –Kontrakt på seks brønner pluss opsjoner utenfor India.
 • Deepwater Nautilus – Kontrakt på én brønn pluss opsjoner på ytterligere tre brønner utenfor Brunei.
 • Transocean Spitsbergen – Kontrakt på 22 brønner pluss en opsjon på tre brønner, og to opsjoner på én brønn i den norske delen av Nordsjøen.
 • Paul B. Loyd, Jr. – Kontrakt på én brønn i den britiske delen av Nordsjøen.
  • Kontrakt på 90 dager pluss en opsjon på én brønn i den britiske delen av Nordsjøen.
 • Transocean Arctic:
  • Kontrakt på tre brønner pluss to énbrønns opsjoner.
  • Kontrakt på fire brønner.