I den siste ukerapporten fra Nordea kan vi lese at analytikerne ikke foretar noen utskiftinger i de norske aksjene som er med i Nordisk 20-listen.Det betyr at BW Offshore, PGS, Wallenius Wilhelmsen og Europris er det norske bidraget i porteføljen.- Vi ser en god kjøpsmulighet i Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) etter det skuffende regnskapet for 4. kvartal i forrige uke. Selskapet undervurderte veksten i etterspørselen, hvilket førte til høyere leiekostnader for skip. Dermed skuffet selskapet i forhold til markedets høye forventninger til driftsinntjeningen. Det positive er imidlertid at etterspørselen er sterk, og at WWL vil dra fordel av dette i den kommende tiden. Vi fastholder vår positive holdning til aksjen, og gjentar kjøpsanbefalingen, skriver Nordea.