Bergen Group kjøper opp

Erfaren industribygger går inn i selskapet, som så rødt i 4. kvartal (utvidet).

Bergen Group ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om kjøp av det Bergen-baserte selskapet Vitek AS, går det frem av en børsmelding.Kjøpsavtalen inkluderer også det heleide datterselskapet Vitek Miljø AS.Vitek er ifølge meldingen nå inne i en «spennende vekstperiode som også omfatter nye geografiske områder». Vitek AS og Vitek Miljø AS tilbyr alle tjenester som er relatert til rør og avløpssystemer, og har over flere år utviklet en markedsledende spesialkompetanse innenfor rørinspeksjon, rensing av rør, rørfornying samt avfallshåndtering.Selger av Vitek AS er Tertnes Holding AS, der den Bergen-baserte forretningsmannen og erfarne industribyggeren Jan Olav Jørgensen er hovedaksjonær.Den signerte aksjekjøpsavtalen legger opp til at Jørgensen kommer inn som sentral aksjonær i Bergen Group gjennom en rettet emisjon - som en ekstraordinær generalforsamling vil bli bedt om å ta stilling til i løpet av nær fremtid.Hele meldingen her. Rødt 4. kvartalBergen Group har samtidig lagt frem tall for 4. kvartal.Selskapet melder om et resultat før og etter skatt (fra videreført virksomhet) på minus 9,9 millioner kroner i kvartalet, mot minus 3,7 millioner kroner ved samme korsvei året før.Resultat per aksje ble minus 0,11 kroner, mot minus 0,05 kroner i samme periode i 2016.EBITDA (driftsresultatet før av- og nedskrivninger) ble minus 9,2 millioner kroner, sammenlignet med minus 3,1 millioner kroner i 4. kvartal 2016.Driftsresultatet (EBIT) endte på minus 9,5 millioner kroner, mot minus 4,6 millioner kroner i tilsvarende periode året før.Driftsinntektene i kvartalet endte på 63,2 millioner kroner, ned fra 64,9 millioner kroner i 4. kvartal 2016.- Er i vekstfaseUnderskuddet i kvartalet er i hovedsak relatert til en lavere aktivitet inn mot Forsvaret enn forventet, samt et fortsatt konkurransepreget marked på prefabrikasjon, heter det.Kvartalet inkluderer ifølge rapporten også kostnader knyttet til den vekst- og oppkjøpsfasen som konsernet er inne i.Rapporten her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker