Bernhardsen: Vel så viktig

Joachim Bernhardsen har fokus på morgendagens nøkkeltall.

Fredag kommer det norske inflasjons-og BNP-tall. Analytiker Joachim Bernhardsen og Nordea Markets venter at inflasjonen vil ta seg opp over de neste månedene, som følge av kronesvekkelsen gjennom fjoråret.«Det vil vi se allerede i morgendagens tall hvor vi anslår en oppgang i underliggende inflasjon på en tidel til 1,5 prosent å/å. Det er også rimelig i tråd med Norges Banks anslag på 1,4 prosent, slik at inflasjonstallet bør ikke ha nevneverdig effekt på renteprognosen i mars», skriver Bernhardsen i morgenrapporten.Nå skal det ifølge analytikeren sies at januar er en måned med ekstra store svingninger i inflasjon, ettersom det er mange priser som justeres denne måneden. Det gjør anslaget mer usikkert.Stabilt høyt nivåBernhardsen i Nordea Markets mener BNP-veksten i Norge har tatt seg opp til et stabilt høyt nivå.«Gjennom de tre første kvartalene i 2017 var veksten 0,6 prosent k/k, og i utgangspunktet tror vi det sterke vekstmomentet holdt seg opp gjennom fjerde kvartal. Vi anslår imidlertid en vekst på 0,5 prosent, som følge av litt lavere vekst innenfor varehandel etter to veldig sterke kvartaler. Inn i 2018 venter vi at veksten vil holde seg rundt det nivået slik at den samlede veksten blir rundt 2,5 prosent neste år».Han mener vel så viktig som veksten, blir sysselsettingstallene.«Hvor fort arbeidsmarkedet strammer seg til, er viktigere for pengepolitikken enn en tidel fra eller til på veksten. Vi venter kvartalsvis vekst på 0,2-0,3 prosent, i tråd med trenden», skriver Bernhardsen.