Betydelig svakere fra Webstep

Webstep melder om økte inntekter, men redusert overskudd som følge av kostnader knyttet til børsnoteringen. – Markedet er svært godt, sier toppsjefen.

Webstep melder om et resultat etter skatt på 4,4 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 13,9 millioner kroner året før.Resultatet pr aksje endte på 0,17 kroner i kvartalet, mot 0,67 kroner året før.Driftsresultatet beløp seg til 3,8 millioner kroner, ned fra 18,7 millioner kroner i 4. kvartal 2016.Resultatet tynges av engangskostnader knyttet til børsnoteringen. Driften går imidlertid bra, understreker selskapet.Selskapet hadde driftsinntekter på 165,9 millioner kroner i kvartalet, opp fra 149,9 millioner kroner i samme periode året før.– Markedet er svært godt, med fortsatt høy investeringsaktivitet innen digitalisering både i Norge og Sverige. Våre eksperter er etterspurte og etterspørselen er god på våre tjenesteområder og i alle avdelinger, sier administrerende direktør i Webstep, Kjetil Bakke Eriksen.– Vi har hatt en god start på 2018 og har en solid ordrebok. Vi har lykkes med å ansette mange nye eksperter i et marked med hard konkurranse om de beste folkene. Dermed har vi økt kapasiteten. Vi har evne til å levere mer til flere. Fortsatt rekruttering vil være viktig også i tiden som kommer, for å sikre lønnsom og god vekst, sier Eriksen.Webstep ble notert på Oslo Børs i oktober 2017, og hentet da inn 123 millioner kroner i ny kapital.Her er rapporten og presentasjonen


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også