- Børsuroen vil ikke smitte over på aktivitetsveksten

DNB Markets tror på kortvarig aksjekorreksjon. 

I åpningshandelen i går var hovedindeksen på Oslo Børs helt nede i 770,76, noe som tilsvarte et ras på ikke mindre enn fire prosent. Store deler av ettermiddagen var nedturen på over tre prosent. Det var den også da de amerikanske børsene åpnet klokken 15:30.  Etter at disse snudde opp etter markant fall i åpningen, hentet også Oslo Børs seg inn.- I valutamarkedet så vi også at mandagens bevegelser til dels ble reversert gjennom gårsdagen. Kronen styrket seg på bred basis, blant annet med en nedgang i EURNOK på 0,6 prosent til 9,67. Dollaren har falt med 0,15 prosent mot euro. Den japanske yenen, som normalt styrker seg i urolige tider, har svekket seg det siste døgnet, skriver DNB Markets i sin morgenrapport.Meglerhuset understreker videre at selv om uroen nå får store overskrifter verden over, er det verdt å ha i bakhodet at det på ingen måte er uvanlig med volatilitet på børsene. Siden 1964 har et todagersfall på 6 prosent i gjennomsnitt forekommet hvert andre år i USA.- Vi tror ikke at børsuroen vil smitte over på aktivitetsveksten. Det sykliske oppsvinget er på sitt sterkeste siden 2005, og veksten er bredt fordelt. Sistnevnte er viktig fordi det betyr at den globale økonomien har flere ben å stå på og er mindre sårbar for finansielle sjokk. Industriland så vel som fremvoksende økonomier har vekst over potensialet. I eurosonen endte BNP-veksten i fjor på 2,5- Så langt i 2018 har det meste av nøkkeltall fortsatt å bedre seg, og vår globale MakroScore steg i januar til det høyeste nivået siden 2005. Om noe, taler heller det sterke makroøkonomiske bakteppet for at aksjekorreksjonen blir kortvarig og ikke altfor dyp.