- DOF fortsetter å være en av våre beste ideer for 2018. Men selskapets verdsettelse, eller undervurdering etter vårt syn, er et lite mysterium.Det skrev analytikerne Turner Holm og Hans Lund i meglerhuset Clarksons Platou Securities i en oppdatering tidligere denne uken.
Meglerhuset mener at verdien av DOF ASAs eierandel på 65 prosent i DOF Subsea overgår den totale markedsverdien til DOF ASA.- Prosessen med prisfastsettelsen når First Reserve sannsynligvis selger seg ned kan hjelpe med å krystallisere markedsforventningene til verdien av DOF Subsea og potensielt skape en katalysator for reprising av DOF ASA til å reflektere de underliggende verdiene, skriver Clarksons-analytikerne i oppdateringen.Meglerhuset opererer med et kursmål på 1,90 kroner på DOF-aksjen, noe som betyr at det ventes nær en tredobling fra dagens nivå.  Les også:  Åpner for kurseksplosjon i to offshorerederierÅret som helhet endte med et tap på 273 millioner kroner.
DOF ASA verdsettes til 1,9 milliarder kroner på Oslo Børs fredag.- Er rabatten et resultat av magefølelse snarere enn nøye analyse? Det tror vi og vi ser et potensial for at rabatten reduseres eller forsvinner i 2018, skriver Clarksons-analytikerne, og omtaler DOF Subsea som kronjuvelen i DOF-strukturen.Private Equity-fondet First Reserve eier den resterende andelen av DOF Subsea, noe det har gjort siden 2008.Venter nedsalgMange venter at andelen til First Reserve vil bli lagt ut for salg i 2018, enten gjennom en børsnoteringsprosess for DOF Subsea eller et rent salg til enten DOF ASA eller en annen aktør, ifølge meglerhuset, som oppsummerer flere årsaker til hvorfor de mener det eksisterer en rabatt.Noe som kan bidra til å gjøre verdsettelsen klarere er et salg.Det ble forsøkt å børsnotere DOF Subsea i fjor sommer, men forsøket strandet på grunn av «utfordrende markedsforhold».Dersom Clarksons Platou Securities benytter seg av det de omtaler som en fornuftig multippel ved verdsettelsen av DOF Subsea, nemlig 6,4x EV/EBITDA-estimatet for 2020, kan DOF ASAs eierandel i DOF Subsea være verdt det dobbelte av DOF ASAs nåværende markedsverdi.Høyere inntekterDOF Subsea som sitter med flåte på 26 subsea-fartøy, la i likhet med morselskapet frem tall for fjerde kvartal 2017 fredag morgen.Selskapet hadde inntekter på 1,1 milliarder kroner i kvartalet, mot 1,0 milliarder kroner i samme periode året før.Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) beløp seg til 292 millioner kroner, ned fra 385 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Underskuddet ble redusert fra 430 millioner kroner i fjerde kvartal 2016 til 375 millioner kroner i fjorårets siste kvartal.Utnyttelsesgraden til flåten var på 78 prosent.Ved utgangen av kvartalet var selskapets ordrereserve på 16,1 milliarder kroner.Clarksons Platou Securites bidro som tilrettelegger da DOF hentet inn 500 millioner kroner i en emisjon i fjor høst, samt 200 millioner kroner i en reparasjonsemisjon i februar i år.