Element med avtale

Element signerer investerings- og aksjonæravtale med Ambershaw Metallics Inc.

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg CF-Wesenberg

Element har inngått en investerings- og aksjonæravtale med Legacy Hill Resources og Ambershaw Metallics (AMI), går det frem av en melding mandag.Avtalen regulerer nærmere detaljer i Elements rett til å bli eier av 51 prosent av aksjene i AMI på fullt utvannet basis.Investeringen skal bli gjort i tre transjer:

  • Første innbetaling på 0,35 millioner dollar 8. februar 2018 vil bli gjennomført ved tegning av nye aksjer i AMI
  • Andre innbetaling på 1,50 millioner dollar 1. mars 2018 vil bli gjennomført ved tegning av nye aksjer i AMI
  • Tredje innbetaling på 4,85 millioner dollar 15. juni 2018 vil bli gjennomført via en ny konvertibel obligasjon
«Vi er veldig glade for å ha kommet til enighet om en investerings- og aksjonæravtale, med mål om en børsnotering av AMI, som vi tror vil gjenspeile den virkelige verdien av denne ressursen, slik vi ser tilsvarende ressurser verdsatt i det nordamerikanske aksjemarkedet», sier styreleder Lars Beitnes i Element.Element eier i dag omtrent fem prosent av aksjene i AMI og har i tillegg sikrede konvertible obligasjoner på 1,1 millioner dollar som løper med syv prosent rente.Partene er enige om at hovedstolen, samt påløpte renter i henhold til de konvertible obligasjonene, samt alle øvrige eksisterende konvertible obligasjoner utstedt av AMI, skal konverteres til nye aksjer i AMI per 31. mars 2018.