EMAS mener beslutning om strykning er feil

Ledelsen i det kriserammede selskapet mener beslutningen om å styrke aksjene fra Oslo Børs, kommer på et dårlig tidspunkt. - Det er selskapets tro og håp at beslutningen vil bli reversert. 

Børs
Oslo Børs har besluttet å stryke EMAS Offshore fra Oslo Børs med effekt fra 27. april etter at selskapet gjentatte ganger har mislyktes i å publisere regnskapsrapporter til riktig tid. «Oslo Børs anser at EMAS Offshore Limited, utsteder av aksjer med ISIN SG1AD2000008, ikke er egnet for notering på Oslo Børs, og har besluttet å stryke aksjene fra notering, jf. Løpende forpliktelser punkt 15.1 og børsloven § 25 (1)», skriver Oslo Børs i en melding.
EMAS Offshore som er midt i en større restruktureringsprosess i Singapore, kommer med en respons på varselet om strykning mandag ettermiddag.Det opplyses at selskapet jobber tett med revisorene for å fullføre den forsinkede finansielle informasjonen og at det derfor ser selskapets syn at beslutningen om å stryke selskapets aksjer ikke er på linje med den progresjonen som er blitt gjort.
«Oslo Børs’ beslutning kommer i en tid der det er gjort betydelig fremskritt med konsernets restrukturering», skriver selskapet i en børsmelding.Det vises til at selskapets indikative forsalg til restrukturering har fått signaler om støtte fra noen av de største kreditorene.«Selskapet har en intensjon om å gå videre så fort som mulig for å fullføre restruktureringsprosessen i lys av denne positive utviklingen», heter det videre.«Selskapet har nå et reelt potensial for a returnere til levedyktighet, og Oslo Børs’ beslutning er skadelig for det pågående restruktureringsarbeidet og dermed ikke i interesse for selskapets aksjonærer», skriver selskapet som har til hensikt å anke beslutningen innen fristen 5. mars.«Det er selskapets tro og håp at beslutningen vil bli reversert når alle relevante fakta blir lagt frem for Oslo Børs», heter det avslutningsvis.