Det greske olje- og gasselskapet Energean har annonsert sin intensjon om å gå videre med en børsnotering i London, fremgår det av et fersk prospekt.  
I forbindelse med noteringen vil det greske oljeselskapet gjennomføre en emisjon der det ventes å få inn et bruttoproveny på om lag 500 millioner dollar, tilsvarende i underkant av 3,9 milliarder kroner.Siden etableringen for 11 år siden har Energean bygget opp en portefølje av produserende eiendeler, avgrensnings- og utviklingsmuligheter, og leteprospekter i Hellas, Israel, Adriaterhavet og Nord Afrika.Målet til Energean er bli det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet i den østlige delen av Middelhavet.Brorparten av bruttoprovenyet på 500 millioner dollar som selskapet planlegger å hente inn i forbindelse med noteringen, skal gå til å finansiere investeringene i Karish- og Tanin-gassfeltene.
- Energean presenterer et robust og fokusert forslag for investorer som ser etter eksponering mot den østlige delen av Middelhavet – en region som for tiden tiltrekker seg interesse fra store internasjonale olje- og gassaktører, sier styreleder Simon Heale i Energean.Selskapet som ble etablert i 2007 og er den eneste olje- og gassprodusenten i Hellas, planlegger å søke om at aksjene blir notert på hovedindeksen til London Stock Exchange. Opptak ventes å skje i mars 2018.MiddelhavetVed utgangen av oktober 2017 var totale 2P reserver på 50 millioner fat olje og 6,0 milliarder kubikkfot gass.For tiden har selskapet to produserende eiendeler, henholdsvis Prinos og Prinos North som begge ligger i greske farvann. I 2017 ble det i snitt produsert 2.803 fat olje pr dag fra disse feltene.Videre har selskapet to prosjekter i utviklingsfasen utenfor Israel og Hellas, der det mest spennende er gassfeltene Karish og Tanin som ligger utenfor kysten av Israel.Disse eies sammen med Private Equity-fondet Kerogen Capital som også har investert massivt i det norske oljeselskapet Pandion Energy.- De nåværende planene for utviklingen av Karish- og Tanin-feltene utenfor Isreael sammen med betydelige utviklingsprogrammet for Prinos-lisensene i Hellas, har gitt oss betydelig moment i progresjonen mot å nå det målet, sier konsernsjef Mathios Rigas i Energean.Trenger finansieringBakgrunnen for børsnoteringen er blant annet finansiering av selskapets utviklingsprosjekter og produserende eiendeler, samt skape økt internasjonal oppmerksomhet rundt selskapets merkevare. I tillegg ønskes det å gi investorene større mulighet til å kapitalisere på aksjene sine i fremtiden.Citigroup og Morgan Stanley fungerer som hovedtilretteleggere i forbindelse med kapitalinnhentingen og børsnoteringen.Boreskip fra StenaEnergean inngikk i slutten av januar en avtale med Stena Drilling om å bruke boreskipet «Stena Forth» til utviklingsboring på Karish-feltet.I første omgang er det snakk om boring av tre brønner med oppstart planlagt til første kvartal 2019.Første gass fra Karish-feltet ventes i 2021.