I mandagens rapport fra Investtech ber forskningssjef Geir Linløkken leserne om å følge med på utviklingen i Norsk Hydro, Marine Harvest og Sparebanken Vest.- Norsk Hydro rapporterte Q4-tallene fredag og steg snaut to prosent. Aksjen har brutt ned gjennom gulvet i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Det er et signal om en svakere stigningstakt enn tidligere, og har statistisk vært fulgt av en utvikling på linje med børsen. Aksjen har støtte ved 52 til 55 kroner, mens det er motstand ved 63 til 64 kroner. Brudd på et av disse nivåene vil signalisere en videre utvikling i samme retning.
Vurdering:Vurdering:Vurdering:
Watch, skriver Investtech.- Marine Harvest har fått en kraftig rekyl opp de siste ukene. Det kortsiktige momentumet er sterkt, og aksjen kan lett stige videre. Det er imidlertid motstand ved 162 kroner, der aksjen toppet ut og vendte ned i fjor høst. Samtidig er det støtte ved 134 kroner, der kursen tidligere har vendt opp. Brudd over 162 kroner vil være et kjøpssignal, mens brudd under 134 kroner vil være et salgssignal. Watch, skriver Investtech.- Sparebanken Vest utvikler en rektangelformasjon på mellomlang sikt. Kursen har støtte ved 52,50-53,00 kroner, der den har vendt opp tidligere. Et brudd under dette nivået vil vise at pessimistene presser på for å komme seg ut, og utgjøre et salgssignal i aksjen. Motsatt vil et brudd over motstanden ved 56,00 til 56,40 kroner bety at kjøperne er aggressive og går opp i kurs for å sikre seg egenkapitalbevis, mens selgerne er passive. Det vil være et kjøpssignal i aksjen. Aksjen er nøytral på volumutviklingen og innsidehandler, så foreløpig blir anbefalingen Hold. Watch, avslutter Investtech.