General Mills Inc kjøper dyrematprodusenten Blue Buffalo Pet Products for 40 dollar per aksje. Det tilsvarer en selskapsverdi på om lag åtte milliarder dollar, noe som tilsvarer 63 milliarder kroner.Det tilsvarer en premie på 23 prosent i forhold til 60 dagers volumveid snittkurs.Blue Buffalo oppnådde et nettosalg på 1,275 milliarder dollar i fjor. Justert EBITDA-margin var på 25 prosent.