Gigantisk skattekrav truer Statkraft

Fire milliarder kroner står på spill for Statkraft.

Statkraft kan måtte sette investeringer på hold dersom skattemyndighetene får gjennomslag for et skattekrav på fire milliarder kroner, skriver Reuters. Det statlige selskapet fikk det foreløpige skattekravet i oktober. Dette er relatert til kapitalstrukturen i den stengte belgiske enheten Statkraft Treasury Centre SA (STC).Dersom kravet formaliseres, må Statkraft ut med milliardbeløpet umiddelbart, noe som vil bety at rundt en tredjedel av kontantbeholdning på 14,2 milliarder kroner forsvinner.Statkrafts talsmann Lars Magnus Gunther sier til Reuters at de er sterkt uenige i kravet. De mener det ikke er noe juridisk grunnlag for dette. Det potensielle kravet kan få konsekvenser for Statkrafts fremtidige finansielle kapasitet, sier han. Gunther sier det kan bli aktuelt å ta kravet til retten.Han sier Statkraft ikke har fått indikasjoner om når myndighetene vil ta en endelig beslutning i saken.