Gjensidige gjør endringer i konsernledelsen

Helge Leiro Baastad. Foto: Scanpix

Etablerer et nytt ansvarsområde.

Gjensidige Forsikring etablerer ifølge en børsmelding et nytt ansvarsområde i konsernledelsen - organisasjon, HR og sikkerhet.Dette ansvarsområdet blir ledet av konserndirektør Jørgen Ringdal som pr i dag er leder for Konsernstab og fellestjenester.Nåværende leder for Investor Relations, M&A og Kapitalstyring trer inn som medlem av Konsernledelsen og vil lede konsernstab og Fellestjenester.Det området vil bestå av konsernfunksjonene investor relations, kommunikasjon, kontordrift, innkjøp, juridisk og regnskap, opplyses det.Endringen trer i kraft fra 1. mars 2018.


Les også