Wilson ASA melder om et resultat etter skatt på 2,2 millioner euro i 4. kvartal 2017, mot minus 2,4 millioner euro i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,06 euro, mot minus 0,06 euro ved samme korsvei i 2016.Resultatet før skatt ble 2,1 millioner euro, sammenlignet med minus 0,1 millioner euro året førDriftsresultatet ble 7,3 millioner euro, mot mot 1,8 millioner euro året før.EBITDA utgjorde 13,2 millioner euro, opp fra 7,4 millioner euro i 4. kvartal 2016.Driftsinntektene beløp seg til 39,7 millioner euro, sammenlignet med 33,5 millioner euro i 4. kvartal 2016.Bedre spotmarked i selskapets segment forklarer i all hovedsak resultatforbedringen.Starten av 2018 har vært preget av perioder med dårlig vær som gir økt tidsbruk på reisene. På tross av dette forventer selskapet inntjening i første kvartal 2018 på nivå med fjerde kvartal 2017.På bakgrunn av den positive utviklingen i fjerde kvartal 2017 og god kostnadskontroll, forventer selskapet et bedre driftsresultat i 2018 enn i 2017. I 2017 var driftsresultat 14,5 millioner euro.Styret foreslår utbytte for året 2017 på 0,50 kroner pr. aksje.