Grieg Seafood med bedre resultat enn ventet

Grieg Seafood legger skylden på lavere markedspriser og redusert slaktevolum. 

Børs

Grieg Seafood melder om et resultat etter skatt på 208 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 548 millioner kroner i samme periode i fjor.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 171 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,80 kroner, mot 4,90 kroner ved samme korsvei i fjor.Se kvartalspresentasjon LIVE her kl. 08.30 Resultatet før skatt ble 293 millioner kroner, sammenlignet med 684 millioner kroner i fjor. Her var det ventet 235 millioner kroner.Ifølge selskapet skyldes nedgangen lavere markedspriser og redusert slaktevolum.Driftsresultatet (EBIT) ble 279 millioner kroner, mot 683 millioner kroner året før.EBITDA før virkelig verdijustering var 204 millioner kroner, mot fjorårets 502 millioner kroner. Driftsinntektene beløp seg til 1.732 millioner kroner, sammenlignet med 2.069 millioner kroner i 4. kvartal 2016.Grieg Seafood-konsernet slaktet 18.667 tonn laks i fjerde kvartal 2017, ned fra 20.917 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en reduksjon på 11 prosent. Slaktevolumet er lavere enn ventet hovedsakelig som følge av at 3.000 tonn eroverført til 2018.Hele rapporten og presentasjonen her.

grieg seafood
Nyheter
Børs