Nordic Securities får ifølge DN hard medfart i anmeldelsen fra Finanstilsynet, som mener meglerhuset og morselskapet har tilsidesatt kunders interesser ved aksjesalg på en måte man aldri har sett tidligere.Finanstilsynet og Økokrim har tidligere ikke ønsket å kommentere saken i detalj, men i tilsynets anmeldelse kommer grunnlaget for saken tydelig frem. I anmeldelsen nevnes to hovedpunkter. Disse ledet også til inndragelse av meglerhusets konsesjon i fjor:
  • Investeringsrådgivning knyttet til handel i CFD-er
  • Salg av aksjer i morselskapet The Nordic Group (TNG) til meglerhusets kunder, særlig i 2015 og 2016.
Flere meglerhus har tidligere mistet konsesjon for manglende rådgivning ved CFD-handel, men ingen er tidligere blitt anmeldt.«I denne saken har foretaket i tillegg til slike forhold, grovt tilsidesatt kunders interesser ved salg av TNG-aksjer. Tilsynet har ikke tidligere kommet over verdipapirforetak som har deltatt i salg av unoterte aksjer i egen eller tilknyttede selskapers virksomhet i den målestokk det her er snakk om», skriver tilsynet i anmeldelsen.