Det Herbjørn Hansson-dominerte offshorerederiet Nordic American Offshore (NAO) har lagt frem tall for fjerde kvartal 2017.
Fasiten viste at underskuddet falt sammenlignet med samme periode året før.Offshorerederiet skriver i rapporten at det er positiv til Nordsjøen, og at det derfor har besluttet å reaktivere tre supplyskip som har ligget i opplag.- Med en attraktiv flåte, og alle fartøyene i full drift, bør bedre markedsforhold gi en øyeblikkelig forbedring i våre resultater, skriver rederiet som også poengterer at det har en konservativ finansiell politikk.
Driftsresultatet endte på minus 7,1 millioner dollar, mot minus 8,5 millioner dollar i fjerde kvartal 2016.Inntektene økte fra 2,4 millioner dollar til 3,0 millioner dollar.For året som helet tapte rederiet 29,3 millioner dollar, mot et tap på 32,2 millioner dollar i 2016.Tar skip ut av opplagNAO-styret har besluttet å betale et utbytte til aksjonærene for fjerde kvartal 2017 på 0,02 dollar pr aksje. Det er det 16. kvartalsutbyttet på rad.Dermed er alle rederiets 10 moderne supplyskip aktive.Nettogjeld pr fartøy er på 10,2 millioner dollar.Videre har det fått lettelser i noen lånebetingelser som utløper i april. Disse ventes imidlertid å bli forlenget.Som vanlig avsluttes rapporten med følgende oppfordring:- Vi oppfordrer investorer interessert i offshoresektoren til å vurdere å kjøpe aksjer i NAO.Tankrederiet Nordic American Tankers eier 16,1 prosent av aksjene i NAO, mens Herbjørn Hansson og sønnen Alexander eier 13,4 prosent. Aksjekursen har halvert seg det siste året og ble sist omsatt for 1,20 dollar i New York.