Helgeland Sparebank øker utbyttet

Helgeland Sparebank rapporterer tall for fjerde kvartal 2017.

Resultatet etter skatt endte på 55 millioner kroner i fjerde kvartal 2017, altså noe ned fra 64 millioner kroner i samme periode året før. Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter endte på 147 millioner kroner, opp fra 134 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.Nedskrivningene på utlån og garantier var på på 30 millioner kroner, dermed en del høyere enn 20 millioner kroner som det endte på i fjerde kvartal 2016. Banken hadde høyere utlånsvekst i kvartalet sammenlignet med samme periode året før. Innskuddsveksten var imidlertid lavere. Sparebanken melder at det blir foreslått en utdelingsgrad på 50,0 prosent som gir et kontantutbytte på 4,0 kroner pr egenkapitalbevis. Hele rapporten finnes her.