Her er Sevan Marine-tallene

Sevan Marine leverer følgende tall for 4. kvartal.

Sevan Marine - Foto: selskapet

Sevan Marine melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på minus 8,5 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot minus 9,7 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble minus 2,0 millioner kroner, sammenlignet med minus 9,5 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble minus 6,7 millioner kroner, mot minus 18,0 millioner kroner året før. EBITDA utgjorde minus 6,2 millioner kroner, sammenlignet med minus 16,0 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 16,3 millioner kroner, sammenlignet med 18,3 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Her er rapporten og presentasjonen


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker