I dette fondet gjør en algoritme jobben

I det aktive kunstig intelligens fondet AIEQ er det IBMs Watson og en algoritme fra EquBot som plukker aksjene.