Idex-styret har ansatt Stan Swearingen som ny administrerende direktør med virkning fra 1. april 2018, går det frem av en børsmelding.Swearingen er i dag produktsjef i selskapet.Dagens toppsjef Hemant Mardia vil fortsette til 31. mars, og gå over i en rolle i selskapets strategiråd.Torsdag morgen skriver selskapet i en annen børsmelding at Swearingen i forbindelse med ansettelsen har mottatt 4,5 millioner tegningsretter, som en del av selskapets incentiv-plan fra 2017.Utøvelseskursen er satt til 4,67 kroner per aksje.25 prosent av rettene trer i kraft på tiltredelsesdato. Deretter vil nye 25 prosent tre i kraft 15. januar hvert år. Rettene går ut 12. mai 2022.Etter dette sitter Swearingen på 50.000 aksjer og 6.815.000 tegningsretter i Idex.