Jan Andreassen blogger om børsfallet

- Spillet er over. Og Norge er usedvanlig sårbart.

Børs

Renteoppgangen i USA har skapt høydeskrekk på verdens børser.Fredagens skrell på Wall Street ble etterfulgt av panikk i går og det største poengfallet i Dow Jones-historien.I Japan stupte Nikkei nesten fem prosent tirsdag.Vår egen Oslo Børs slipper heller ikke unna. Ved stengetid i går var hovedindeksen ned fem prosent siden toppen i januar.Så langt i dag faller børsen nye tre prosent. - En smittsom sykdomSjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika har lenge vært pessimist.- Vel, så var det over for denne gang, og det på den nye sentralbanksjefs første dag. Det tok fem rentehevinger å knekke oppgangstidene, mot 17 hevinger i oppløpet til 2007. Have a nice day, Chairman Powell, skriver han på sin blogg, og mer enn antyder tøffe tider for den nyansatte Federal Reserve-sjefen Jerome Powell.- Det blir neppe noen flere rentehevinger i den amerikanske sentralbanken i år. Til det er børsene for svake og sykelige. En smittsom sykdom som vil infisere det meste av amerikansk økonomi før året er omme. (...) Et snarlig rentekutt kan ikke utelukkes. Men jeg går litt for fort frem, fortsetter Andreassen.Sjeføkonomen tegner bildet av en verdensøkonomi som vokser sterkt, men drevet av gjeld og flyktige kursgevinster på aksjer og eiendommer.- Et spill som nå er over. Oppgangstider som er bygget på at eiendommer og aksjer stiger i verdi er spesielt sårbare. Nå som før, konstaterer han.- Derfor må USA kutte rentenAndreassen viser til det han kaller «urbobla», Japan, med sin «nær uendelige med gjeld - som jo er til å leve med når du slipper å betale renter».Han trekker ikke minst frem budsjettunderskuddet i USA, som neste år ventes å passere 1.000 milliarder dollar.- Midler som må lånes av stadig mer skeptiske investorer. Ser ikke bort i fra at pessimistene får rett og at den amerikanske stat må låne disse midler til over 3 prosent rente. En oppgang på et drøyt prosentpoeng fra de laveste nivåer for noen år tilbake. En bevegelse som all dollargjeld globalt vil merke, skriver sjeføkonomen.- Nettopp derfor må den amerikanske kutte, og ikke øke, sine signalrenter. Gjøre sitt for at gjeldsbergene globalt blir håndterbare. En japansk strategi, om du vil, legger han til.- Norge usedvanlig sårbartAndreassen skriver videre avslutningsvis at renten «selvfølgelig ikke vil heves i Europa», og at «Norge faktisk er usedvanlig sårbart for et internasjonalt tilbakeslag nå».- Boligprisene er svake. Vi bygger omtrent det dobbelte av de boliger befolkningsveksten rettferdiggjør. Spareraten er lav. Lønnsoppgjørene til våren gir neppe noen lønnsfest. Detaljhandelen er i krise og markedsverdien av de fleste norske kjøpesentrene er fallende - og det i en høykonjunktur, ramser han opp.Les hele blogginnlegget her.

jan andreassen
børsfall
federal reserve
rente
japan
usa
Nyheter
Børs