Kan børsfallet smitte til resten av økonomien?

Kan børsfallet få alvorlige ringvirkninger og i så fall hvilke? Seniorstrateg Daniel Morris, BNP Asset Management, og investeringssjef Geoffrey Yu, UBS Wealth Management, diskuterer børsfallet med Francine Lacqua på "Bloomberg Surveillance."

Flere videoer med ulike børsvinklinger