Knalltall fra Statoil

Ivan Kverme
Børs

Statoil melder om et resultat etter skatt på 2.575 millioner dollar i 4. kvartal 2017, mot minus 2.785 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 1.246 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,78 dollar, mot minus 0,87 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,38 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 5.144 millioner dollar, sammenlignet med minus 2.735 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 3.679 millioner dollar.Justert driftsresultat var 4,2 milliarder dollar, sammenlignet med 1,7 milliarder dollar samme periode i 2016. Forventningen var 3,8 milliarder dollar.Driftsresultatet ble 5.192 millioner dollar, mot minus 1.897 millioner dollar året før.  Reuters-estimatet var på 3.807 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 17.110 millioner dollar, sammenlignet med 12.756 millioner dollar i 4. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her på 16.537 millioner dollar.Styret har besluttet å betale et utbytte på 0,23 dollar per ordinær aksje, mot 0,22 dollar i fjor og ventet 0,22 dollar.Les også:  Her er Statoils guiding fremover- Sterk inntjening fra alle segmenter- I et styrket marked leverte vi sterk inntjening og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi hadde rekordhøy produksjon både i fjerde kvartal og i året som helhet. Vi forventer langsiktig vekst i underliggende inntjening, og i tråd med vår utbyttepolitikk foreslår styret å øke utbyttet med 4,5 prosent til 0,23 dollar per aksje, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.- Vi har redusert våre investeringskostnader til 9,4 milliarder dollar, fra et opprinnelig anslag på 11 milliarder dollar. Dette er et resultat av fortsatt forbedringsarbeid og sterke prosjektleveranser. I samarbeid med våre leverandører og partnere får vi mer for mindre, sier Sætre.- Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på rundt 54 dollar per fat genererte vi 3,1 milliarder dollar i fri kontantstrøm i 2017, og vi styrket vår finansielle posisjon. Vi reduserte gjeldsgraden vår med mer enn 6 prosentpoeng gjennom året, etter å ha gjennomført flere verdiskapende oppkjøp, sier Sætre.Økte produksjonen Statoil leverte en egenproduksjon på 2,134 millioner foe per dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,095 millioner foe per dag i samme periode i 2016.Økningen skyldtes hovedsakelig høyere fleksibel gassproduksjon for å utnytte høyere priser, økt produksjon på land i USA, og opptrapping av nye felt. Med fortsatt solid drift leverte Statoil sin høyeste produksjon noensinne, med enunderliggende produksjonsvekst på mer enn 6 prosent i 2017.Ved utgangen av året 2017 hadde Statoil fullført 28 letebrønner, hvorav 14 med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,3 milliarder dollar, en nedgang fra 0,6 milliarder dollar i fjerde kvartal 2016.Her er hele pressemeldingen rapporten  og presentasjonen.

statoil
Nyheter
Børs